Travel SW China & Tibet - Trek from Lijiang in NW Yunnan, around Jade Dragon via Wenhai, Xuehua & Shanghai. Drive up Mekong, via Liming, Cizhong & Hongpo, to Deqin and 5-day trek from Xidang via Yubeng through Kawa Karpo range.