Trek/4WD Combo - Trek from Geza, NW Yunnan, to Yading, SW Sichuan, then by 4WD through Kham Tibet, via Litang & Ganzi to Chengdu.