NW Yunnan, Kham  & U-Tsang Tibet. Lijiang to Lhasa by 4WD via Zuogong, Basu, Bomi, Linzhi and Zedang.