A 25-day expedition through Kham, U-Tsang & Amdo Tibet, via Lijiang, Deqin, Zuogong, Ranwu, Linzhi, Basong, Lhasa, Naqu, Riwoche and Yushu, to Xining.